Kick-off Groen Gas

18 10-2012

Aanleiding

Het startsein voor de uitvoering van het Interreg IVA project "Groen Gas" is gegeven.

Het project richt zich met name op het optimaliseren van de waardeketen van groen gas en het versnellen van de introductie door grensoverschrijdende samenwerking, innovatie  en kennisdeling tussen Duitse en Nederlandse projectpartners.

Het project (totale omvang € 10 miljoen) wordt in het kader van het INTERREG IV A progamma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van EL&I, de Provincies Drenthe, Groningen, Fryslan, Overijssel, Gelderland, Land Niedersachsen en

Land Nordrhein-Westfalen. Ook de projectpartners dragen financieel bij aan het realiseren van het project.

Het project bestaat uit 18 deelprojecten waarbinnen de komende 3 jaar wordt samengewerkt door 63 partners uit bedrijfsleven (MKB), onderzoeksinstituten en overheden om knelpunten in de waardeketen van groen gas op te lossen.

De samenwerkende partners bevinden zich alle in het grensgebied van de 5 Noord Nederlandse provincies en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. 

De kick Off van het Project Groen Gas is georganiseerd op 18 oktober 2012 van 12.00 - 16.00 uur in Hotel Alte Werft,  Ölmuhlenweg 1 in Papenburg.

Na afloop zal onder het genot van een drankje en een hapje de gelegenheid zijn tot verder kennismaking met de andere genodigden.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn! 

Deelname

Wij stellen het op prijs als u uw aanmelding van deelname aan de Kick Off stuurt naar onderstaande emailadressen:

voor Nederland:

j.vanden.berg@provinciegroningen.nl

voor Duitsland:

jan-hendrik.gastmann@landkreis-aurich.de

De definitieve Uitnodiging met het Programma worden later toegestuurd.

Terug naar de agenda