Over Groen Gas

Wat is het?

Binnen het project werken de komende drie jaar 63 partners uit bedrijfsleven (MKB), onderzoeksinstituten en overheden samen. Zij werken samen in 18 deelprojecten om knelpunten in de waardeketen van groen gas op te lossen. Denk aan centrale opwerking van biogas naar groen gas, wet en regelgeving, infrastructurele kansen en knelpunten, innovatie in de toepassingsmogelijkheden van groen gas als transportbrandstof, industriële grondstoffen of als normaal aardgas.

Ons Doel

De Duitse en Nederlandse projectpartners een stevige impuls kunnen geven aan het optimaliseren van de waardeketen van groen gas en het versnellen van de introductie van groen gas door grensoverschrijdende samenwerking, innovatie en kennisdeling. Het kijken naar zowel de productie, distributie als het gebruik van groen gas heeft tot gevolg het drukken van de kosten en het verbeteren van de concurrentiepositie.
 

Tijdsduur

Het project (totale omvang € 10 miljoen) wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van EL&I, de Provincies Drenthe, Groningen, Fryslan, Overijssel, Gelderland, het Land Niedersachsen en het Land Nordrhein Westfalen. Ook de projectpartners dragen financieel bij aan het realiseren van het project.

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zijn gezamenlijk Leadpartner. Het projectbureau Groen Gas draagt zorg voor het programmamanagement, daarbij ondersteund door het programmamanagement INTERREG van de EDR.

18 Vooruitstrevende projecten

De partners

Contact

Aanspreekpunten

 • asd Mijke Vlasveld (Projectsecretaris)
 • asd Thorsten Schoolmann (Projektsecretaris)
 • asd Bart Bagerman (Projectleider)
 • asd Johan Scholte (Projectsecretaris)
 • asd J. van den Berg (Projectassistent)
 • asd Harm Posthumus (Financial Controller)
 • asd Meis van der Heide (Content Manager)

Contactformulier

Wilt u contact opnemen? Mail dan naar tschoolmann@landkreis-aurich.de of vul onderstaand formulier in.

Nieuws

Aktueel Nieuws

05 11-2015
UItnodiging Bio- Energiedag 2015

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Bio-energiedag Oost-Nederland. Deze wordt op donderdag 5 november gehouden. Net als de vijf voorgaande keren zal de Provincie Overijssel gastheer zijn. De dag zal in Hengelo beginnen met excursies. Thema dit jaar is: Vol energie naar een biobased economy.
Lees verder

10 06-2015
UItnodiging Eindbijeenkomst GroenGas

In de bijlage de uitnodiging voor de slotbijeenkomst van het Interreg IVA GroenGas project op 10 juni 2015 as. te Coevorden.

Lees verder