GreeN GaS InNet

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

De invoeding van biogas op het aardgasnet vraagt om de ontwikkeling van een nieuw technisch, logistiek en juridisch kader. De mogelijkheden voor invoeding hangen o.a. af van 1) de beschikbaarheid en 2) de schaalgrootte waarmee dat economisch het beste kan worden gerealiseerd. Verder is de vraag 3) welke plaatsen in het gasnet zich wel of niet lenen voor invoeding (ivm capaciteit en druk). Er zal met netbeheerders afstemming moeten plaatsvinden over de 4) leveringsvoorwaarden.

In onderhavig onderzoek zal worden nagegaan hoe deze zaken zich verhouden en er zal op basis van deze onderzoeksgegevens een computerodel worden ontwikkeld voor publieke en private descision makers. Dit model zal vervolgens kunnen worden gebruikt om de voorwaarden en de verschillende scenario’s door te rekenen. Het gaat om een instrument voor beleid en de planning van investeringen in D en NL.

 

Partners:

FH Münster/Steinfurt ;  CAH Dronten

Doelen

- Inzicht te verkrijgen in de technische, logistieke, economische en juridische factoren die van invloed zijn op de invoeding van groen gas op het aardgasnet in NL en D;
- Op basis van deze factoren een model te ontwikkelen ten behoeve van het bepalen van de (milieu-)technische, economische en maatschappelijke aspecten van invoedings-initiatieven;
- een gefundeerde uitspraak te doen over de haalbaarheid van
- concrete invoedings-initiatieven
- Knelpunten in de waarde keten van groen gas te identificeren en oplossingen hiervoor aan te bieden middels nieuwe creatieve arrangementen

Key Partner

Overige Partners

Fotocollage