DELaND

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Het project richt zich op de potenties voor energieopwekking uit al bestaande groene (afval)stromen in de Euregio’s Eems-Dollard, Enschede-Gronau en Rhein-Waal. Het project heeft een tweeledige component; enerzijds richt het zich op de technische en economische vraag naar de energetische waarde en potentie van bestaande maar nog niet gebruikte biomassa stromen (hier ook wel “rest biomassa” genoemd). Anderzijds wordt ingegaan op het benutten van deze potentie door het ontwikkelen van ruimtelijke ontwerpen en institutionele arrangementen om decentrale energieopwekking uit (rest)biomassa mogelijk te maken. Daarbij worden de ruimtelijke en institutionele voorwaarden en gevolgen voor dergelijke decentrale energieopwekking uit (rest)biomassa stromen per Euregio benoemd en geanalyseerd.

“DELaND” genereert kennis over het benutten van ongebruikte (rest)biomassa die cruciaal is in de ontwikkeling naar decentrale energielandschappen. Tevens wordt deze kennis toegepast op een aantal praktijkgevallen en vertaald in een “Richtlijnen Document” die het transitieproces naar decentrale energielandschappen van andere Nederlands-Duitse (maar ook Europese regio’s) kunnen versnellen.

 

Partners:

Radboud Universiteit Nijmegen ;  Gemeente Nijmegen ;  Rijks Universiteit Groningen ;  Dienst Landelijk gebied ; Universität Oldenburg ;  Provincie Drenthe ;  LWK Niedersachsen

Doelen

Die Nutzung ungenutzter Biomassereste für die Erzeugung erneuerbarer Energie durch die Schaffung  dezentraler Energielandschaften.

Key Partner

Overige Partners