Workshop Bio economie

19 07-2014

Belangrijke actoren aan elkaar koppelen - Gezamenlijke opgaven in kaart brengen - Concrete ideeën ontwikkelen - Gezamenlijke kansen benutten!

 
Geachte dames en heren,
 
Op 19 juni a.s. organiseert de Eems Dollard Regio een Nederlands-Duitse conferentie over “Bio economie”. Deze vindt plaats op de Campus in het Duitse Lingen, aanvang is om 9.15 uur. Hiervoor willen wij u als expert van harte uitnodigen.
 
Tijdens de bijeenkomst wordt er diepgaand gesproken over thema’s als Food-Feed-Farma, Materialen en Chemie, Duurzaamheid langs de productieketen en Opleiding-Arbeidsmarkt-Innovatie. Het uitgebreide programma vindt u in de bijlage.
 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Kom langs en discussieer mee!

Via www.edr.eu kunt u zich aanmelden voor vrijdag 13 juni aanstaande,
 
 
 
Met vriendelijke groet   Mit freundlichen Grüßen
 
   Eems Dollard Regio             Ems Dollart Region

Terug naar de agenda